Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини

Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини

Користуючись визначеннями термінів шум, інтенсивність звуку, звуковий тиск, звукова потужність, бел, необхідно порівняти різноманітні природні й техногенні звуки, наведені в табл. 2а і 2б за їх інтенсивністю (рівнем або гучністю) й встановити, в скільки разів одні перевищують інші по гучності[1-5].

Таблиця 2а.Вихідні дані за рівнями природних шумів (звуків), дБ

Передостання цифра номера залікової книжки Джерела шуму Рівень природного шуму, дБ
Шелест листя дерев
Стукіт дощових крапель
Шум морського прибою
Грім після блискавки
Зимовий ліс у безвітряну погоду
Щебетання птахів у лісі
Шум верхівок сосен у лісі під час вітру 4,5
Дзюрчання струмка
Гуркіт водоспаду
Природні звуки весняного поля 3,5

Таблиця 2б. Вихідні дані за Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини рівнями техногенних шумів (звуків), дБ

Остання цифра номера залікової книжки Джерела шуму Рівень техногенного шуму, дБ
Вибух снаряда
Важка вантажівка
Старт космічної ракети
Рок-музика
Постріл гвинтівки
Читальний зал
Салон автомобіля
Шепіт (на відстані 1м)
Зліт реактивного літака
Відбійний молоток

Необхідно:

1. Дати письмові визначення поняттям шум, вібрація, поріг чутливості, поріг болісного відчуття, звукова хвиля, звукове поле, бел, децибел.

2. Навести основні фізичні характеристики звуку і основні параметри, що характеризують вібрацію та їх одиниці вимірювання.

3. Порівняти шуми природного і техногенного походження за їх інтенсивністю (рівнем) і встановити, в скільки разів одні перевищують інші за гучністю.

4. Запропонувати заходи щодо зменшення Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини впливу конкретного досліджуваного шуму та вібрації на організм людини.

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке шум та вібрація, які основні характеристики звуку та параметри вібрації, їх одиниці вимірювання, що таке бел і децибел. Розглядає та усвідомлює, які заходи застосовуються для зменшення негативного впливу шуму і вібрації.

Яке явище гучніше студент визначає візуально з двох таблиць (2а і 2б), після чого, користуючись визначенням бела, знаходить, на скільки дБ та у скільки разів одне явище гучніше за інше.

Приклад порівняння двох явищ по їх гучності:

Тихий шелест листя оцінюється в 1дБ, а голосна розмова в 6,5дБ. Відповідно Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини до бела проводимо розрахунок: 1) lg 106,5/101=5,5дБ;

2) 106,5/101=105,5=316228; і отримуємо, що розмова „голосніша” за шелест листя на 5,5дБ або в 316 228 разів.

Після цього студент планує заходи щодо зниження рівнів конкретного шуму на організм людини.


documentafeiaxl.html
documentafeiiht.html
documentafeipsb.html
documentafeixcj.html
documentafejemr.html
Документ Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини