Заходи безпеки при роботі оператора ПЕОМ

Для забезпечення безпеки від ураження електричним струмом обслуговуючий персонал повинен систематично перевіряти: справність усіх частин електроустановки; стан ізоляції струмоведучих частин та захисного заземлення; справність блокування вимикачів та інших пускових пристроїв. Безпека обслуговування електропристроїв забезпечується шляхом використання заземлення корпусів та елементів установок, які можуть виявитися під електричною напругою, надійного та швидкого захисного відключення при однофазному закороченні на землю частин електрообладнання або частини пошкодженої ділянки кола, коли пристрій заземлення не забезпечує безпеку обслуговування електропристрою [11].

У вимірювальних приладах, радіопристроях, апаратурі автоматики та обчислювальній техніці необхідно використовувати блочні схеми. Окремі блоки, встановлені в загальному корпусі, з’єднані між собою і з блоком живлення Заходи безпеки при роботі оператора ПЕОМ штепсельними з’єднаннями. При висуванні блока штепсельне з’єднання закорочується і блок автоматично відключається від живлення, чим і забезпечується недоступність. Крім того необхідно маркувати частини електрообладнання, наносити попереджувальні сигнали, написи та таблички. До негативних факторів при роботі з комп’ютером відноситься, в першу чергу, випромінювання електронно-променевої трубки монітора. Тому при обладнанні робочих місць необхідно дотримуватись таких вимог:

1) сидіти за 80 см (приблизно на відстані витягнутої руки) від монітору;

2) при розміщенні робочого місця поруч з вікном кут між екраном монітора і площиною вікна повинен становити 90-105°;

3) монітор не розміщувати безпосередньо під джерелом освітлення або впритул до нього;

4) стіна позаду монітора має бути освітлена так Заходи безпеки при роботі оператора ПЕОМ само, як і його екран;

5) відстань від робочого місця кожного оператора до задніх і бокових стінок сусідніх комп’ютерів повинна складати не менше 1,3 м;

6) монітор потрібно розміщувати за клавіатурою, при необхідності встановлювати на підвищення (наприклад, системний блок);

7) екран монітора повинен вільно повертатися в горизонтальній площині на кут 90°, а у вертикальній-на кут 15° [11].

Для захисту від випромінювання необхідно на кожен монітор ставити захисний екран, або замінювати електронно-променеві трубки рідкокристалічними матрицями.

Засобами захисту від випромінювання є віддалення робочого місця від джерела електромагнітного випромінювання, раціональне розміщення в робочому приміщенні обладнання, випромінюючого електромагнітну енергію.

Основним методом боротьби з виробничим шумом є його Заходи безпеки при роботі оператора ПЕОМ зменшення в джерелі виникнення, звукопоглинання. Зменшити шум в джерелі виникнення можна за рахунок точного виготовлення окремих вузлів машини, зменшення зазорів.


documentafecizh.html
documentafecqjp.html
documentafecxtx.html
documentafedfef.html
documentafedmon.html
Документ Заходи безпеки при роботі оператора ПЕОМ