І рівень. Дати відповідь на тестові завдання:

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Об’єднання кількох позик в одну – це..

а) уніфікація;

б) конверсія;

в) консолідація;

г) анулювання боргу.

2. Які видатки згідно з бюджетною класифікацією належать до видатків на загальнодержавні функції?

а) економічна допомога зарубіжним країнам та фундаментальні дослідження;

б) вищі органи державного управління, місцевої влади, фінансова та зовнішньополітична діяльність;

в) обслуговування боргу та між бюджетні трансферти;

г) всі відповіді вірні.

3. Як обчислити середньорічну кількість ліжок?

а) від кількості ліжка на кінець року відняти кількість ліжок на початок року;

б) кількість ліжок на останню звітну дату;

в) кількість ліжок помножити на кількість днів функціонування ліжка в рік І рівень. Дати відповідь на тестові завдання:;

г) кількість ліжок на початок року плюс кількість ліжок, що вводяться в дію або вибувають, помножену на кількість місяців функціонування до кінця року : 12.

4. Як обчислити показник кількості класів?

а) кількість учнів поділити на норму навантаження одного вчителя на тиждень;

б) кількість класів за групами класів помножити на середній розмір педагогічної ставки;

в) кількість учнів поділити на норму наповнення одного класу;

г) кількість учнів помножити на норму наповнення одного класу.

5. Скільки рівнів пенсійного забезпечення застосовується в Україні?

а) дворівнева;

б) три рівня;

в) п’ять рівнів;

г) однорівнева.

6. За рахунок Державного бюджету здійснюються видатки на:

а) фінансування загальноосвітніх шкіл;

б) фінансування лікарень І рівень. Дати відповідь на тестові завдання:;

в) фінансування оборони;

г) фінансування міських бібліотек.

7. Хто належить до основних учасників бюджетного процесу:

а) Президент України, органи законодавчої влади, Національний банк України, Державна податкова служба України, Рахункова палата;

б) Президент України, органи законодавчої та виконавчої влади, Національний банк України, Державна податкова служба України, Рахункова палата, Державна фінансова інспекція України;

в) Президент України, органи законодавчої та виконавчої влади, Державна податкова служба України, Рахункова палата, Державна фінансова інспекція України;

г) Президент України, органи законодавчої та виконавчої влади, Державна податкова служба України, Національний банк України, Державна фінансова інспекція України, Державна казначейська служба України.

8. Основні доходи загального фонду Державного бюджету включають:

а І рівень. Дати відповідь на тестові завдання:) ПДВ, акцизний збір з вітчизняних товарів, ввізне мито, податок на доходи фізичних осіб;

б) ПДВ, акцизний збір, плату за землю, податок на доходи фізичних осіб;

в) ПДВ, акцизний збір, ввізне мито, місцеві податки та збори;

г) ПДВ, акцизний збір з імпортних товарі, ввізне мито, податок на прибуток підприємств.

9.Скільки груп доходів бюджету:

а) чотири;

б) три;

в) п’ять;

г) дві.

10. Бюджетні кошти використо­вуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Цей принцип означає, що кошти з бюджету спрямовуються за відповідним напрямом та витрачаються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на чітко визначені цілі відповідно до бюджетних призначень І рівень. Дати відповідь на тестові завдання:. Це принцип:

а) єдності;

б) повноти;

в) цільового використаннякоштів;

г) субсидіарності.


documentafensvp.html
documentafeoafx.html
documentafeohqf.html
documentafeopan.html
documentafeowkv.html
Документ І рівень. Дати відповідь на тестові завдання: