THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE

THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE

The Constitution states that the national symbols of Ukraine shall be the National Flag, the National Emblem, and the National Anthem. The Ukrainian flag consists of two horizontal stripes of equal width. The top is blue, the bottom — yellow. Blue and yellow, the colours of the sky, mountains, streams, and golden fields have symbolized Kyivan Rus long before the introduction of Christianity. With the acceptance of Christianity, blue and gold were incorporated into church symbolism. After the Mongol-Tatar invasion in the 1200s the use of blue-gold was interrupted to be revived again in church ornaments and city crests some THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE time later. The banners of the Cossacks (17th century) were blue with gold stars, a gold cross, or with pictures of saints rendered in gold. The blue and yellow flag as the national symbol was adopted in 1992 by the Verkhovna Rada. The official coat of arms of Ukraine is a gold trident on an azure background. As a state emblem the trident dates back to Kievan Rus, when it was the coat of arms of the Riuryk dynasty. The oldest examples of the trident discovered by archaeologists on Ukrainian territory date back to the 1st century AD. At that time THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE the trident probably served as a symbol of power in one of the tribes that later became part of the Ukrainian people. The trident was stamped on the gold and silver coins issued by Prince Volodymyr the Great (980—1015), who perhaps inherited the symbol from his ancestors as a dynastic coat of arms and passed it on to his sons Sviatopolk I (1015—1019) and Yaroslav the Wise (1019—1054). On 19 February, 1992, after the restoration of Ukraine’s independence in 1991, the Supreme Council accepted the trident as the chief element in the state coat of arms. Why was the trident chosen as the THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE emblem of Ukraine? The three points of the trident symbolize the trinity of life: Father, Mother, Child. They symbolize Might, Wisdom and Love. Besides, three is thought to be a magic number. Конституція говорить, що національні символи України є Державний прапор, Державний герб і Державний гімн. Український прапор складається з двох горизонтальних смуг однакової ширини. Верхня - синього кольору, нижнья - жовтого кольору. Синій і жовтий, кольори неба, гір, струмків, і золоті поля символізували Київську Русь задовго до запровадження християнства. З прийняттям християнства, синій і золотий були включені в церковну символіку. Після монголо-татарської навали в 1200-х використання синьо THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE-золотого коліру була перервана і відроджена знову у церковних прикрасах і на гребенях міста через деякий час. Прапори козаків (17 століття) були синього кольору із золотими зірками, золотий хрестом, або із зображеннями святих у золотих рамках. Синьо-жовтий прапор як національний символ був прийнятий в 1992 році Верховною Радою. Офіційний герб України є золотий тризуб на блакитному тлі. Як державний герб тризуб сходить до Київської Русі, коли він був гербом династії Рюрик. Найстаріші зразки тризуба виявлені археологами на українській території датується першим століттям нашої ери. У той час тризуб, ймовірно, служил символом влади в одному з племен, якій пізніше став частиною українського народу THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE. Тризуб був видрукуваний на золотих і срібляних монетах, випущених князем Володимиром Великим (980-1015), який, можливо, успадкував символ від своїх предків, як династичний герб і передав його своїм синам Святополк I (1015-1019) і Ярослава Мудрого (1019-1054). 19 лютого 1992, після відновлення незалежності Україна в 1991 році Верховна рада прийняла тризуб в якості головного елемента державного герба. Чому був вибраний як тризуб емблема України? Три точки тризуб символізує триєдність життя: батько, мати, дитину. Вони символізують міць, Мудрість і Любов. Крім того, три вважається магічним числом.

6. Complete the sentences. Use them as a plan in Speaking about the national symbols of Ukraine.

1) The Ukrainian flag consists of two THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE horizontal stripes of equal width.

2) The top of the flag is blue and the bottom is yellow3) These colours symbolize Kyivan Rus long before the introduction of Christianity.

4) The history of our national flag dates back to 1200s.

5) The blue and yellow flag as the national flag of Ukraine was adopted in 1992 by the Verkhovna Rada.

6) The trident is the state emblem

7) The first image of the trident appeared in 980—1015

8) The three points of the trident symbolize the trinity of life: Father, Mother, Child.

9) The Supreme Council accepted the trident as the chief element of the state emblem on THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE 19 February, 1992.

10) “She lives on, our Ukraine” is the National Anthem.____

11) The music to the Ukrainian Anthem was composed by Mykhaylo Verbytsky.

7. There are other signs of national identity such as the national currency, traditional food, national folk costume and musical instruments. Read the text about hryvnia and use the prompts to speak about our national currency.

A currency unit in Ukraine is hryvnia. It was introduced into circulation in 1996. The very first hryvnia appeared in Kyiv at the beginning of the 11th century. It was minted from pure silver, weighed 164 grams and was shaped like a hexagon. The new money THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE appeared in the 11th century because of the economic boom that occurred in Kyiv. It stopped its existence in the 13th century when Tatar Khan Batyi’s army seized Kyiv. The second birth of hryvnia coincided with the proclamation of independence in Ukrainian National Republic in 1918. The famous Ukrainian artist Heorhiy Narbut designed the hryvnia banknote. It was abolished when the Soviet Army took Ukraine by force. The modern hryvnia banknotes are printed in denominations of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500. The present-day hryvnia was designed by famous Ukrainian artist Vasyl Lopata. It is considered to be one of the best THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE currency units in the world as to its design. Грошовою одиницею в Україні є гривня. Він був введений в обіг в 1996 році. Вперше гривня з'явилася в Києві на початку 11 століття. Вона була викарбувана з чистого срібла, важила 164 грама і мав форму шестикутника. Нові гроши з'явилися в 11 столітті через економічного буму, який стався в Києві. Вона припинила своє існування в 13-му столітті, коли армія татарського хана Батия захопила Київ. Друге народження гривні збіглося з проголошенням незалежності в Української Народної Республіки в 1918 році. Відомий український художник Георгій Гарбут розробив банкноту гривню. Вона була скасована, коли радянська армія зайняла Україну за допомогою THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE сили. Сучасні банкноти гривні друкуються номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500. Сучасні гривні були розроблений відомим українським художником Василем Лопата. Вона вважається однією з кращих грошових одиниць у світі за своїм дизайном.

8. Try to match hryvnia banknote images and the outstanding people they depict.

The 1-hryvnia note i) Kyiv Prince Volodymyr the Great who introduced Christianity into Ukraine in 988.
The 2-hryvnia note b) Kyiv Prince Yaroslav the Wise
The 5-hryvnia note f) Hetman Bohdan Khmelnytskyi
The 10-hryvnia note c) Hetman Ivan Mazepa
The 20-hryvnia note e) Ivan Franko — a prominent writer
The 50-hryvnia note h) the first President of Ukrainian Republic THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE — Mykhailo Grushevskyi
The 100-hryvnia note a) the Ukrainian bard Taras Shevchenko
The 200-hryvnia note d) the great poetess Lesya Ukrainka
The 500-hryvnia note g) the great philosopher Grygoryi Skovoroda


documentafecizh.html
documentafecqjp.html
documentafecxtx.html
documentafedfef.html
documentafedmon.html
Документ THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE